MH Psychologen

Transformatieve mediation

Transformatieve mediation is een vorm van mediation, waarbij de mediator de partijen voornamelijk begeleidt om de aan het conflict ten grondslag liggende emoties op een andere wijze ruimte te geven en op die manier hun doel te bereiken. Als dat op een effectieve wijze gebeurt wordt de oplossing van het conflict gemakkelijker bereikt.
Binnen de transformatieve mediation staan twee begrippen centraal: erkenning en empowerment, ofwel de behoefte om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien. Mensen hebben een natuurlijke behoefte om zich in anderen te verplaatsen en zich met anderen te verbinden.
In conflictsituaties worden mensen geleid door allerlei negatieve emoties als onzekerheid, boosheid, angst, teleurstelling etc. Deze emoties hebben ruimte nodig en daarom worden ze verpakt in de inhoud van een gesprek. Wanneer de ander deze emoties erkend, zullen de emoties afzwakken en komt er meer ruimte voor begrip. Vervolgens kan er makkelijker nagedacht worden over welke stappen moeten worden gezet. Dit sluit aan op de tweede behoefte van empowerment.
Nadat alle mogelijkheden tot erkenning en empowerment zijn benut wordt gekeken naar de onderliggende belangen. Na de onderhandelingsfase worden afspraken gemaakt, die in een vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd. Om een mediation te laten slagen is het van essentieel belang dat beide partijen bereid zijn om te komen tot een oplossing, de zogeheten commitment. Ook is het van belang dat beide partijen tevreden zijn over de uitkomst van de onderhandeling.