MH Psychologen

Hoe verloopt een behandeling

Hoe verloopt een behandeling bij MH psychologen

Op deze pagina kun je middels onderstaande documenten zien hoe een behandeling verloopt. Tevens kun je op de homepage de algemene voorwaarden van MH psychologen lezen, evenals het kwaliteitsstatuut. In het kwaliteitsstatuut kun je lezen hoe de beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg geregeld is, ook buiten de openingstijden van de praktijk.

In onderstaande richtlijnen kun je lezen hoe een aanmeldings- en intakeproces bij MH-psychologen verloopt en hoe een behandeltraject is opgebouwd. Je kunt tevens lezen welke informatie met de huisarts wordt gedeeld en hoe behandeleffecten en clientervaringen worden gemeten. Deze informatie is ook terug te vinden in het kwaliteitsstatuut op de homepage.

richtlijn aanmelding en intake

richtlijn behandeling

richtlijn terugvalpreventie

Blended Behandelen

De behandelingen bij MH psychologen worden ondersteund door het e-healthplatform van Telepsy. Dit betekent dat u ook tussen de sessies door thuis aan uw klachten kunt werken, zodat u maximaal kunt profiteren van de behandeling. De combinatie van e-health toepassingen en gesprekken met de psycholoog wordt blended behandelen genoemd. Er wordt samen met u gekeken welke behandelmodules voor u passend zouden kunnen zijn. U kunt dan zelf aangeven waar mee u aan de slag zou willen.

Cliënttevredenheid 

Het is belangrijk om te weten of u na afronding van de behandeling  tevreden bent over hoe de behandeling verlopen is. Daarom wordt u gevraagd aan het eind van de behandeling een kwaliteitsvragenlijst invullen. Op deze manier wordt bijgehouden of de behandeling een goede kwaliteit heeft en ook behoudt. De uitkomsten van de kwaliteitsmeting van de afgelopen jaren kunt u bekijken onder de pagina cliënttevredenheid. Door de clienttevredenheid te monitoren, kunnen de behandeltrajecten binnen MH psychologen steeds beter aangepast worden op de behoeften van u als cliënt. Wij kunnen op deze manier zien of u het gevoel heeft dat de behandelaar voldoende ruimte gegeven heeft voor uw input in de keuze voor behandeltechnieken en of u duidelijk is geweest dat u naasten kunt betrekken in de behandeling. Verder vinden wij het belangrijk dat u het gevoel heeft op de juiste manier bejegend te worden en dat u weet waar informatie te vinden is. 

U kunt daarnaast desgewenst ook een review achterlaten op www.zorgkaartnederland.nl

Persoonsgerichte Zorg

GGZ zorg is voortdurend in ontwikkeling. Landelijk zijn er zorgstandaarden en generieke modules ontwikkeld als richtlijn voor de behandeling van psychische klachten. MH psychologen heeft de zorgstandaarden angstklachten en angststoornissen, depressieve stoornissen, somatisch onvoldoende lichamelijke klachten en de zorgstandaard aanpassingsstoornis (inclusief overspanning en burn-out) in haar behandelingen geïntegreerd. 

Daarnaast is de praktijk nauw betrokken bij de integratie van het model persoonsgerichte zorg. Er wordt gewerkt volgens de generieke modules zelfmanagement, E-health, Destimatisering, samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek en de landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basisGGZ en gespecialiseerde GGZ. 

Voor meer informatie over wat dit voor u betekent, kunt u kijken op www.thuisarts.nl