MH Psychologen

Cliënttevredenheid

Resultaten Consumer Quality Index 2019

Schaal Gemiddeld Gemiddeld % Std. Deviatie
Bejegening (1-5) 4,87 97,33 0,22
Bereikbaarheid behandelaar (1-5) 4,60 92,00 0,61
Samen beslissen (1-5) 4,03 80,69 0,60
Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5) 3,13 62,67 1,67
Uitvoering behandeling (1-5) 4,50 90,00 0,55
Informatie over medicatie (1-5) 4,50 90,00 0,50
Informatie over vragenlijsten (1-5) 3,44 68,89 1,64
Rapportcijfer (0-10) 8,40 84,00 0,88
Gezondheid (1-5) 2,80 56,00 0,54
Bij MH psychologen wordt veel waarde gehecht aan de mening van cliënten over de behandeling. Wij vragen u daarom aan het eind van de behandeling een vragenlijst in te vullen waarmee op een aantal punten wordt getoetst hoe u de behandeling heeft ervaren en welk cijfer u geeft aan de mate waarop u zich geholpen voelt. Dit draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van de behandeling.

MH psychologen streeft er naar dat op alle punten waar uw mening over wordt gevraagd minimaal een gemiddelde score van 3,5 wordt behaald. Is dit niet het geval dan geven we daar in het nieuwe jaar extra aandacht aan. In 2019 is er extra aandacht geweest om tijd in te ruimen binnen de behandeling voor het goed voorlichten van patiënten over het samen beslissen binnen de behandeling (3,54 in 2018), de mogelijkheid uw naasten te betrekken bij de behandeling (2,88 in 2018) en u indien gewenst goed voor te lichten over medicatie (1,50 in 2018).

In 2020 zal er opnieuw aandacht besteed worden aan de mogelijkheid van het betrekken van naasten, door hier specifieke vraag voor op te stellen bij de indicatiestelling en zal er nog meer zorg gedragen worden voor een goede terugkoppeling van de klachtenlijst en eventuele aanvullende vragenlijsten, die u bij aanvang en afronding invult.