MH Psychologen

Cliënttevredenheid

Resultaten Consumer Quality Index 2018

Schaal Gemiddeld Gemiddeld % Std. Deviatie
Bejegening (1-5) 4,8 97,50 0,22
Bereikbaarheid behandelaar (1-5) 4,88 97,50 0,44
Samen beslissen (1-5) 3,53 70,63 0,97
Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5) 2,88 57,50 1,92
Uitvoering behandeling (1-5) 4,63 92,50 0,56
Informatie over medicatie (1-5) 1,50 30,00 0,50
Informatie over vragenlijsten (1-5) 3,11 62,11 1,62
Rapportcijfer (0-10) 8,96 89,58 0,98
Gezondheid (1-5) 33,33 66,67 0,85
Schaal Minimaal Maximaal Gemiddeld Gemiddeld (%) Std. Deviatie
Functioneren 0,00 100,00 89,14 89,14 11,17
Bejegening 0,00 100,00 77,14 77,14 4,71
Informatie over de behandeling 0,00 100,00 92,14 92,14 15,55
Deskundigheid van de hulpverlener 0,00 100,00 96,19 96,19 13,27
Informatie over cliëntenrechten 0,00 100,00 22,86 22,86 35,43
Bereikbaarheid 0,00 100,00 90,95 90,95 13,42
Keuzemogelijkheid 0,00 100,00 47,86 47,86 34,00
Informatie over medicatie 0,00 100,00 20,00 20,00 38,38
Informatie tussen behandelaars 0,00 100,00 30,48 30,48 43,18
Behandelaars op een lijn 0,00 100,00 31,19 31,19 39,41
Waardeoordeel behandeling 0,00 100,00 80,29 80,29 13,62