MH Psychologen

Cliënttevredenheid

Resultaten Consumer Quality Index 2017

Schaalscore Cliëntscore
Schaal Minimaal Maximaal Gemiddeld Gemiddeld (%) Std. Deviatie
Functioneren 0,00 100,00 89,14 89,14 11,17
Bejegening 0,00 100,00 77,14 77,14 4,71
Informatie over de behandeling 0,00 100,00 92,14 92,14 15,55
Deskundigheid van de hulpverlener 0,00 100,00 96,19 96,19 13,27
Informatie over cliëntenrechten 0,00 100,00 22,86 22,86 35,43
Bereikbaarheid 0,00 100,00 90,95 90,95 13,42
Keuzemogelijkheid 0,00 100,00 47,86 47,86 34,00
Informatie over medicatie 0,00 100,00 20,00 20,00 38,38
Informatie tussen behandelaars 0,00 100,00 30,48 30,48 43,18
Behandelaars op een lijn 0,00 100,00 31,19 31,19 39,41
Waardeoordeel behandeling 0,00 100,00 80,29 80,29 13,62