MH Psychologen

Werknemers

Sinds enkele jaren is stress op het werk als bron voor ziekteverzuim steeds meer uit het verdomhoekje gehaald. Waar vroeger een taboe heerste op het aangeven van stressgerelateerde klachten komen steeds meer werknemers voor deze klachten uit. Sinds 2013 hebben zorgverzekeraars echter aangegeven dat zij niet langer de behandeling van klachten willen vergoeden die veroorzaakt worden door werkomstandigheden. Zij zien hierin een verantwoordelijkheid voor de werkgever.

MH psychologen biedt coaching aan in de vorm van individuele gesprekken. De gesprekken hebben als doelstelling om werkstress te verlagen en in de toekomst te voorkomen.