MH Psychologen

Piekeren

Piekeren is het langdurig nadenken over gebeurtenissen die men eerder als negatief ervaren heeft. Mogelijke gebeurtenissen voor het huidige moment een negatieve benadering geven in een constante (niet beheersbare) gedachtenstroom die het normale denken zo beïnvloeden dat men moeite heeft om tot een oplossing te komen. Bij verergering van het piekeren (veelvuldig te blijven hangen in de piekergedachten, ook wel malen), bestaat de mogelijkheid tot een psychische stoornis als depressie of andere vorm van angststoornissen. Piekeren is een van de kernsymptomen van de gegeneraliseerde angststoornis.

Veel piekeren leidt tot lichamelijke klachten zoals:

  • Buikpijn
  • Hoofdpijn
  • Slaapproblemen
  • Verminderde eetlust

Ook kunnen andere psychische klachten ontstaan zoals:

  • bezwaard voelen
  • schuldgevoelens
  • angstig voelen
  • niet meer kunnen relativeren
  • concentratieproblemen

Blijft bij jou het piekeren te lang aanhouden (wat kan leiden tot angstaanvallen) en merk je dat je er door belemmerd wordt in je functioneren neem dan contact op. De behandeling bestaat uit een combinatie van gesprekken volgens de methode van de Acceptatie en Commitmenttherapie en e-healthmodules die thuis gevolgd kunnen worden.

Wil je meer weten over overmatig piekeren, kijk dan op https://www.thuisarts.nl/angststoornis.