MH Psychologen

Behandeling

Bij MH psychologen kun je terecht voor behandelingen van uiteenlopende psychische klachten, zoals angst- en stemmingsproblematiek, maar ook voor coaching bij bijvoorbeeld stressgerelateerde klachten, zoals overspannenheid of burn-out.

In de behandeling wordt met name gewerkt met technieken uit de Acceptatie Commitmenttherapie, tenzij anders is afgesproken. Wordt u aangemeld in verband met een traumatische gebeurtenis, dan is de voorkeursbehandeling EMDR. Het doel van de behandeling is meer inzicht krijgen in wie jij bent als persoon, hoe je klachten zijn ontstaan en wat maakt dat ze in stand gehouden worden. Door middel van eenvoudige doelgerichte interventies wordt gekeken hoe je kunt leren met je klachten om te gaan, zodat ze hanteerbaar worden en op den duur verdwijnen.

Doordat de interventies die je aangereikt krijgt eenvoudig en makkelijk uitvoerbaar zijn, kun je ze ook op de langere termijn toepassen, waardoor langdurige therapie niet noodzakelijk is en je in de toekomst klachten zelf sneller herkent en op tijd maatregelen kunt nemen.

Soms zijn klachten echter hardnekkig en is langduriger behandeling toch gewenst. Ik werk samen met enkele psychiaters, GGZ-Delfland en GGZ Hoflanden, waardoor een vlotte doorstroom naar de Specialistische GGZ bewerkstelligd kan worden.