MH Psychologen

Aanbod

De therapievormen die gebruikt worden voor behandeling zijn Acceptance and Commitmenttherapy (ACT) en EMDR. Beide vormen van therapie behoren tot de 3e generatie cognitieve gedragstherapieën en de effectiviteit is wetenschappelijk bewezen.
In de gesprekken wordt gewerkt vanuit de eigen kracht. Vanuit de sterke kanten van je persoonlijkheid wordt gekeken hoe je deze krachten kunt inzetten om met de zwakkere kanten om te gaan. Belangrijk is dat iemand zelf bepaalt op welke manier zijn of haar leven waardevol is. Samen bekijken we wat jou daarin belemmert en hoe je hier grip op kunt krijgen.

Het doel is om ‘het vermogen om je open te stellen voor je ervaringen’ tot ontwikkeling te brengen en dat je handelt naar wat je belangrijk vindt.

MH psychologen werkt volgens de uitgangspunten van de Persoonsgerichte Zorg.